Všetci túžia mať vo svojom príbytku bezpečné teplo a príjemnú atmosféru. Preto nás od nepamäti fascinuje oheň, a túto fascináciu si so sebou nesieme aj dnes. Pohľad na horiaci plameň je svojim spôsobom upokojujúci a vytvára pocit domova. Pravé kvôli tomu sa väčšina ľudí rozhodne pri riešení svojho bývania investovať aj do vykurovacieho telesa, ktoré im prinesie spomínané teplo a príjemnú atmosféru. Často pri tom narazia na dilemu, aký typ vykurovacieho telesa si vybrať. Ak vynecháme sporák, ktorý sa skôr hodí do kuchyne na varenie, a bezkomínový biokrb, ktorý je skôr dizajnovým doplnkom, ako vykurovacím telesom, zostanú nám na výber dve možnosti: kachľová pec alebo krb. V nasledujúcom texte sa Vám pokúsime poradiť, ktorý typ vykurovacieho telesa je pre Vás najvhodnejší a najlepšie splní Vaše očakávania.

Kachľová pec:

Kachľová pec je individuálne navrhnuté a postavené dielo. Jej primárnou funkciou je vykurovanie priestoru a tomu je podriadený aj princíp fungovania. Kachľová pec je vysoko efektívna a preto je možné ju využiť na komplexné vykurovanie domu. Murované uzatvorené ohnisko je obstavané šamotovými tvarovkami a keramickými kachlicami, ktoré akumulujú vyrobenú tepelnú energiu. Následne túto energiu pec vyžaruje do priestoru v podobe príjemného sálavého tepla. Nábeh kachľovej pece sa počíta v hodinách, po ktorých nastáva dlhá fáza vyžarovania resp. sálania tepla. V moderných interiéroch je možné integrovať do kachľovej pece presklené dvierka na prikladanie paliva, ktoré zabezpečia priamy pohľad na horiaci oheň.

Krb:

Krb alebo obstavaná krbová vložka je takisto individuálnym dielom, ale oproti kachľovej peci sa zásadne líši v technickej realizácii. Základným prvkom krbu je krbová vložka, ktorá je v drvivej väčšine vyrobená z oceľovej zliatiny. Táto vložka sa následne obstavia vhodným materiálom, ktorý zabezpečí jednak akumuláciu tepla z vložky (v prípade realizácie akumulačného krbu) a zároveň dodá krbu požadovaný tvar. Posledným krokom je nanesenie vhodnej povrchovej úpravy podľa požiadaviek klienta. Krby sa delia na viacero typov podľa spôsobu využitia tepla: teplovzdušný a akumulačný.

Teplovzdušný krb funguje na princípe ohrevu okolitého vzduch a jeho prirodzenej cirkulácii v interiéri. Má rýchly nábeh a je určený na občasné vykurovanie. Jeho obstavba nemusí obsahovať žiadny akumulačný materiál. Navyše môže byť vybavený ťahmi, ktoré privedú teplo do vzdialenejších miestností alebo poschodí. Nevýhodou teplovzdušného krbu je zvýšená prašnosť z dôvodu väčšej cirkulácie vzduchu počas kúrenia.

Akumulačný krb funguje na princípe akumulácie tepla do akumulačných ťahov alebo do obstavby, ktorá je vytvorená z vhodných materiálov (napr. šamotové dosky). Nábeh je pomerne rýchly, keďže krbová vložka vyžaruje dostatok tepla cez presklené dvierka, bonusom je po dlhšej dobe kúrenia príjemné sálavé teplo naakumulované v obstavbe. Pomocou akumulačných ťahov je možné priviesť sálavé teplo aj do viacerých miestností alebo poschodí.

 

V cenovom porovnaní väčšinou ako najdrahšie riešenie figuruje kachľová pec, zlatou strednou cestou je akumulačný krb, a ako cenovo najvýhodnejšie riešenie vychádza teplovzdušný krb. Na druhej strane, kvalitný teplovzdušný krb(certifikované materiály, certifikovaný dodávateľ) môže byť výrazne drahší ako nekvalitná kachľová pec.

 

Čo si vybrať?

Pri výbere správneho typu vykurovacieho telesa je dôležité zvážiť všetky možnosti a položiť si niekoľko základných otázok:

Čo od pece/krbu očakávate? (vykurovanie, varenie, ohrev vody, pohľad na oheň atď.)

Bude krb/pec hlavným zdrojom tepla?

Aký priestor chcete vykurovať?

Ako často budete kúriť?

Ako často budete schopný a ochotný prikladať?

Čo sa Vám páči?

Najlepším riešením je kontaktovať kachliara už počas fázy projektovania domu, prebrať s ním všetky možnosti a rozhodnúť sa pre najvhodnejšie riešenie danej situácie. Môžete tak predísť mnohým problémom počas samotnej realizácie.

Ak Vám v texte nejaká informácia chýbala, alebo Vám napadli ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám poradíme a pomôžeme.